Annuleringsprocedure / Herroepingsrecht


Herroepingsrecht / Annuleringsprocedure

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Jorien Pals v.o.f. franco retourneren, conform de door Jorien Pals v.o.f. verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Voordat u een product retour zendt, moet u eerst met Jorien Pals v.o.f. contact opnemen via info@speelkasteel.nl. U als consument ontvangt dan alle gegevens om uw product te retourneren. De te retourneren bestelling dient binnen 5 werkdagen na het toekennen retour gestuurd te worden. • De retourproducten dienen onbeschadigd te zijn. • De retourproducten dienen goed verpakt retour gestuurd te worden. • Risico m.b.t. de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar ons, zijn voor de consument.
Terugbetaling van een retourzending
In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, exclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat Jorien Pals v.o.f. de goederen terug heeft ontvangen.
De kosten van retourneren zijn sterk afhankelijk van de omvang van het pakket dit kan varieren van € 10,- voor pakketpost tot € 99,95 / Europallet-plaats bij een transportbedrijf.
Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.
Als consument draagt u zelf de zorg voor de retourzending en de betaling van de daaruit voortkomende kosten. De kosten van het retourzenden zijn afhankelijk van de omvang en het gewicht van het te versturen pakket.
Uitgesloten van het herroepingsrecht / annuleringsprocedure zijn:
- Maatwerk en zaken die tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de koper
- Producten en leveringen die duidelijk persoonlijk van aard zijn
- Producten en leveringen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.